[X]

Aktualności

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uwzględnił zażalenie Kancelarii [28.09.2012]

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uwzględnił opracowane przez Kancelarię zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie w przedmiocie odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Kancelarii, zgodnie z którym zawiłość postępowania o zachowek, jak i konieczność prowadzenia często rozbudowanego postępowania dowodowego oraz rozważenia skomplikowanych zagadnień prawnych sprawia, iż udział w sprawie profesjonalnego pełnomocnika jest konieczny. Sąd Apelacyjny zauważył zwłaszcza, że „powództwo o zachowek wiąże się często z przeprowadzeniem wielowątkowego postępowania dowodowego i aktywnym udziałem stron w procesie. Sprawy te dotyczą sfery majątkowej stron, przez co ich przebieg niejednokrotnie jest skomplikowany, wymagający wiedzy fachowej”.

W przedstawionym powyżej postanowieniu Sąd odmiennie niż dotychczasowe orzecznictwo uznał, iż dla ustalenia potrzeby udziału w sprawie adwokata lub radcy prawnego decydujące znaczenie nie mają indywidualne przymioty strony, lecz charakter i przedmiot postępowania.

Pełna treść postanowienia dostępna jest na stronie internetowej Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych o adresie:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/­$N/154000000000503_­I_ACz_000548_2012_­Uz_2012-08-24_001